sk

SPONZORI

Chceli by sme sa poďakovať Bratislave - hlavnému mestu SR za poskytnutie finančnej dotácie pre rozvoj športu a vzdelávania v Bratislave v rokoch 2020 a 2021.
 

Naše poďakovanie patrí aj Bratislavskému samosprávnemu kraju, ktorý podporil OZ HERACLES v roku 2021.